Information om Smått & Gott

 

Föräldrakooperativet Smått & Gott är en förskola med åtta pedagoger och en kokerska till våra 32 barn, dessa är uppdelade på våra två avdelningar Diamanten och Pärlan. Utomhusvistelse ingår dagligen i verksamheten och förskolan har en stor och inbjudande gård som möter barnens olika behov.

I vårt föräldrakooperativ har föräldrarna inflytande i form av styrelsearbete och ansvarsområden. Detta ser vi som positivt då det ger inblick i verksamheten och medför en trevlig sammanhållning i föräldragruppen såväl som i personalstyrkan.

Välkommen till oss!

Om ni är intresserade så hör av er till:

Mail
styrelsen@smattogott.se
eller 
belinda@smattogott.se

Mobil
070 – 255 92 02
eller
079 – 304 04 01