Klagomålshantering

Klagomålshantering är ett sätt att:

  • Stärka föräldrar/vårdnadshavares inflytande
  • Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • Utöka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa att vi tar synpunkter på allvar.

Om du som förälder/vårdnadshavare har klagomål på Föräldrakooperativet SmåttoGotts verksamhet använd då nedanstående arbetsgång.

Steg 1

På vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan Du givetvis göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den det berör.

Steg 2

Blankett (länk nedan) som kan användas vid kontakt.

KLAGOMÅLSHANTERING.pdf

Förskolechef tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Kommentera